Think Tank BL

Preuzmite zbornike radova

NAUČNE OBLASTI

15+ godina iskustva

Iako smo relativno mlada naučnoistraživačka organizacija
naši članovi su akademici i doktori nauka,
čije iskustvo prevazilazi i nekoliko decenija.

Doktora pravnih nauka45%
Doktora bezbjednosnih nauka30%
Doktora socioloških i drugih društvenih nauka20%
Doktora drugih nauka5%