O NAMA

Mi smo naučnoistraživačka
organizacija iz Banja Luke.

Istraživački centar Banja Luka  je naučno, dobrovoljno i nestranačko udruženje građana. Djelatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Istraživački centar Banja Luka / Think Tank Banja Luka je naučno udruženje upisano u registar naučnoistraživačkih organizacija kod Ministarstva nauke i tehnologije, kao i u registar izdavača Ministarstva prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske.

43

Članova Centra

192

Naučnih radova

4

Zbornika radova

12

Realizovanih projekata

Think Tank BL

Ciljevi organizacije

– Sprovođenje naučnoistraživačkog rada u oblasti društvenih nauka;

– Ostvarivanje saradnje sa ustanovama kulture, visokoškolskim ustanovama i drugim naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu;

– Sprovođenje osnovnih i primjenjenih istraživanja usmjerenih na društveni razvoj;

– Razvijanje naučnih saznanja i opšteg fonda znanja i unapređenje profesionalnih, naučnih i stručnih istraživanja;

– Razvoj i unapređenje nivoa naučnih i stručnih znanja svojih članova;

– Prezentacija i diskusije o naučnim dostignućima u oblasti društvenih nauka na savjetovanjima, konferencijama, kongresima i seminarima;

– Prezentacije i diskusije o naučnim dostignućima svojih članova na redovnim sastancima i skupštinama udruženja;

– Jačanje etičnosti i odgovornosti naučnih radnika;

– Poštovanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava i sloboda;

– Zalaganje za poštovanje principa pravne države i vladavine prava;

– Razvoj demokratije, dijaloga, tolerancije, transparentnosti i solidarnosti u društvu;

– Organizovanje i učestvovanje na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, konferencijama, radionicama i seminarima;

– Pružanje intelektualne infrastrukture za donosioce odluka kroz istraživanja, analize, prognoze i preporuke o pitanjima iz oblasti djelovanja udruženja;

– Unapređenje ekološke svijesti građana i zaštita životne sredine;

– Afirmacija ostvarivanja prava djece u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i međunarodnim standardima;

– Doprinos unapređenju rada u oblasti maloljetničke pravde;

– Ostvarivanje i zaštita prava žena i drugih ranjivih kategorija;

– Razvoj i unapređenje demokratskih institucija i saradnje građana sa organima vlasti, kao i međusektorske saradnje;

– Informisanje građana o članstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i drugim međunarodnim i regionalnim organizacijama i savezima;

– Zagovaranje za donošenje, usklađivanje i primjenu ustavnih, zakonskih i podzakonskih propisa sa međunarodnim i evropskim standardima.

NAUČNE OBLASTI

15+ godina iskustva

Iako smo relativno mlada naučnoistraživačka organizacija
naši članovi su akademici i doktori nauka,
čije iskustvo prevazilazi i nekoliko decenija.

Doktora pravnih nauka45%
Doktora bezbjednosnih nauka30%
Doktora socioloških i drugih društvenih nauka20%
Doktora drugih nauka5%
Think Tank BL

Djelatnosti centra

–          Realizuje naučnoistraživačke projekte članova udruženja i drugih zainteresovanih subjekata iz oblasti djelovanja udruženja;

–          Publikuje rezultate naučnoistraživačkog rada;

–          Izdaje časopise i druge naučne publikacije u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju izdavačku djelatnost;

–          Organizuje i sprovedi edukativne i informativne radionice, seminare, tribine, ekspertske debate, diskusije, okrugle stolove;

–          Podstiče otvorenost i odgovornost u javnoj sferi;

–          Sarađuje sa domaćim i inostranim udruženjima, organizacijama i asocijacijama koja se bave unapređenjem ideja i prakse demokratskih institucija, vladavine prava, a koje su kompatibilne sa ciljevima za koje se udruženje zalaže;

–          Jača aktivističke i volonterske kapacitete građana koji doprinose demokratizaciji društvenih procesa;

–          Organizuje konferencije za novinare;

–          Izrađuje i održava internetske stranice udruženja;

–          Istražuje stavove javnog mnjenja;

–          Sprovodi druge aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima udruženja, na način predviđen zakonom.