Održan III. Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem na temu zaštite kritične infrastrukture i kritične informacione infrastrukture

Istraživački centar Banja Luka (Think Tank Banja Luka) u saradnji sa svojim akademskim i strukovnim partnerima organizovao je III. Naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem na temi Zaštita kritične i kritične informacione infrastrukture – trenutno stanje i obaveze država prema EU Direktivi o označavanju i zaštiti KI iz 2008.godine i NIS1 i NIS2 Direktivama iz 2016., i 2022.godine.”

Konferencija je održana 12. novembra 2022. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM u Banjoj Luci.

Cilj konferencije bio je da se ukaže na dostignute pravne standarde u Evropskoj uniji u ovoj oblasti, tj na usvojene Direktive zatim na postojeći strateški i normativni okvir kojim se propisuje obaveza zaštite kritične i kritične informacione infrastrukture u Republici Srpskoj i BiH, kao i zemljama iz regiona, te da se ukaže i na institucionalne kapacitete i mogućnosti subjekata kritične infrastrukture na zaštiti iste.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici akademske zajednice, domaći i inostrani stručnjacu iz sektora privatne i javne bezbjednosti iz Mađarske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, te iz Republike Srpske i Federacije BiH.