Održan Okrugli sto na temu „Produktivnost/neproduktivnost sankcija u rješavanju međunarodnih konflikata “

ZAKLJUČCI SA OKRUGLOG STOLA

Sankcije koje se uvode u poslednje vrijeme, kao što su ograničavanje ulaska pojedinim licima – zabrana putovanja, zamrzavanje imovine u vlasništvu lica, blokade protoka robe, lica i kapitala izazivaju brojne posljedice po privredu i ekonomije država, kako onih kojima su uvedene, tako i onih koje su ih uvele, ali i svih drugih zemalja, a imajući u vidu međusobnu povezanost u svijetu, koje je „globalno selo“.

Posebno je potrebno istaći da ovakve sankcije najviše pogađaju građane dovodeći do osiromašenja građana i zapadanja u sve veće dužničko ropstvo. Zbog toga se s pravom postavlja pitanje produktivnosti/neproduktivnosti sankcija u današnje vrijeme.

Primjene sankcija u vidu ograničavanja ili čak potpunog oduzimanja pojedinih prava i sloboda građanima, poput ograničavanja političkih prava ili ograničavanja imovinskih prava licima jeste posebno osjetljivo pitanje. Takve vrste sankcija mogu imati neizmjerljive posljedice po lica kojima se uvode, a upitna je njihova legalnost s aspekta poštovanja ljudskih prava i sloboda koje su garantovane međunarodnim i ustavnim dokumentima. Svjedoci smo da su se u bosni i Hercegovini u prethodnom periodu sankcionisana mnoga lica, prije svega u Republici Srpskoj, a da su efekti takvih sankcija, koje su veoma često bile i neutemeljene, doveli do grubog kršenja prava i sloboda pojedinaca.

Osnovni princip u međunarodnom pravu bio je, a i formalno je još uvijek važeći, a to je princip nemiješanja u unutrašnje stvari drugih država. Zbog toga se pozivi na uvođenje sankcija od strane pojedinih država pojedincima, zatim brojne deklaracije i rezolucije koje usvajaju pojedini organi drugih država prema građanima ne svojih država mogu smatrati i kršenjem ovoga osnovnog načela u međunarodnim odnosima.

U Bosni i Hercegovini se upravo putem takvih rezolucija, deklaracija i poziva na sankcionisanje pojedinaca pokušava čak i onemogućiti djelovanje pojedincima u različitim aktivnostima u društvu što je grubo kršenje osnovnih prava i sloboda građana. Svaka takva rezolucija i deklaracija je nepotrebna i vraća slobodni svijet u doba kolonijalizma i nametanja unutrašnjih i spoljašnjih politika „malim zemljama od strane velikih sila“.

Iako dovode do grubog kršenja prava i sloboda pojedinaca o ovim sankcijama ni riječi, kako od strane organa vlasti, medija, nevladinog sektora, organizacija koje se bave ljudskim pravima, pa čak niti od običnih građana (izuzev onih koji su direktno pogovđeni ovim sankcijama). Upravo zbog toga je Istraživački centar Banja Luka organizovao okrugli sto na navedenu temu, s ciljem da se čuje glas akademske zajednice o ovom važnom pitanju.