Održan VI. Međunarodni naučni skup

Istraživački centar Banja Luka, u saradnji sa svojim akademskim partnerima iz regiona, organizovao je VI. Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom: „Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih“.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici akademske zajednice iz šest zemalja: BiH, Crne Gore, Mađarske, Rumunije, Sjeverne Makedonije i Srbije, a na skupu je izloženo ukupno 15 referata, sedam od strane domaćih autora i osam referata autora iz inostranstva.