Održan Okrugli sto na temu “Visoki predstavnik u BiH”,

SAOPŠTENJA SA OKRUGLOG STOLA

  • Visoki predstavnik je morao svih ovih godina imati mnogo izbalansiraniji odnos, posebno u odnosu na pitanja centralizacije i unitarizacije Bosne i Hercegovine sa predstavnicima sva tri suverena i konstitutivna naroda, umjesto najčešće prisutnog favorizovanja samo jednog od naroda, a na uštrb druga dva. Rad Visokog predstavnika se stoga može ocijeniti kao neuspio mandat, što onda podrazumijeva i okončanje njegovog mandata.
  • Započinjanje pregovora sa Evropskom unijom, a posebno eventualno članstvo u Evropskoj uniji prosto je nemoguće sa Visokim predstavnikom. Svima je potpuno jasno da Bosna i Hercegovina ne može postati članica Evropske unije sa Visokim predstavnikom, a što potvrđuje i stav Venecijanske komisije iz 2005. godine, kao i saglasnost političkih direktora Savjeta za implementaciju mira (PIC) iz juna 2006. godine prema kojima je potrebno okončati rad Visokog predstavnika u BiH.  Zbog toga se kao imperativ njenog razvoja nameće ukidanje Visokog predstavnika svakako radi briselske budućnosti Bosne i Hercegovine.
  • Aneks 10 decidno propisuje način izbora Visokog predstavnika u BiH (podsjećamo, imenovanje je definisano putem Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a što dugo godina nije bio slučaj). Stoga, imenovanje treba da se vrati u okvir Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, jer, u svakom drugom slučaju to je izvan međunarodnog prava.
  • Značajno je veći broj loših poteza i odluka, odnosno nametnutih rješenja od strane visokih predstavnika od odluka i poteza koji bi se mogli ocijeniti pozitivnim. To se posebno odnosi na upotrebu tzv. bonskih ovlašćenja. U svakom slučaju, Visoki predstavnik nema ovlašćenje da nameće ustave, ustavne amandmane, zakone i druge pravne akte.
  • Pozivamo naučnu i stručnu javnost u Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini da se uključi i da svoj doprinos u rasvjetljavanju dosadasnjeg rada i djelovanja, ali i eventualnom definisanju uloge Visokog predstavnika u BiH.
  • Српској потребна стратегија наступа према високом представнику (ВИДЕО) (rtrs.tv)