Održan V. Međunarodni naučni skup

Istraživački centar Banja Luka (Think Tank Banja Luka) u saradnji sa Institutom za uporedno pravo iz Beograda (Institute of Comparative Law Belgrade) organizovao je V. Međunarodni naučni skup na temi: „Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih“.

Ukupno je 23 autora i koautora koji su napisali rad za ovogodišnju konferenciju, a oni su predstavnici akademske zajednice, sistema krivičnog pravosuđa, agencija za provođenje zakona, vladinog i nevladinog sektora iz četiri zemlje: Bosne i Hercegovine, Mađarske, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Mjesto: EDUCOR – video live streaming platforma
Registracija: 09.50 – 10.00
Moderator:
Dr Nikolina Grbić Pavlović
Uvodno predavanje:
1. Prof. dr Ljubinko Mitrović (BiH): 14 PRIORITETA EVROPSKE KOMISIJE ZA VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI
Panel 1 10.30 – 12.00
Moderator:
Dr Gojko Pavlović
1. Prof. dr Vladimir Čolović (SRB): SINTETIČKI STEČAJNI POSTUPCI
2. Prof. dr Gál István László (Mađarska): SOME QUESTIONS OF THE UNAUTHORIZED DISCLOSURE OF CLASSIFIED INFORMATION IN HUNGARY
3. Prof. dr Tatjana Gerginova (Sjeverna Makedonija): NEED FOR THE PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE
4. Dr Mario Reljanović (Srbija): PRAVO NA SUDSKU ZAŠTITU U RADNIM SPOROVIMA – STANJE I PERSPEKTIVE U OKVIRU HARMONIZACIJE SA PRAVNIM TEKOVINAMA EU
5. Prof. dr Zoran Pavlović (Srbija): DEMARGINALIZACIJA POLOŽAJA ŽRTVE U KRIVIČNOM POSTUPKU
6. Prof. dr Željko Nikač (Srbija): NOVI PROGRAMI RADA POLICIJE U ZAJEDNICI U OKVIRU REFORME MUP REPUBLIKE SRBIJE
7. Dr. Maria Bakonyi, Dr. hab. Gergely Bárándy (Mađarska): PRIMENJIVOST ILI NEMOGUCNOST PRIMENE POJEDINIH INSTITUTA KRIVIČNOG POSTUPKA KADA JE IZVRŠILAC KRIVIČNOG DELA STRANI DRŽAVLJANIN
8. Dr. Balláné Szentpáli Edit (Mađarska): SPIRITUAL BACKGROUNDS OF DECEPTION
9. Dr. Veprik Zita (Mađarska): PREVENTION, FIGHT AGAINST CRIME OR PROVOCATION? THE INTERNATIONAL REGULATION OF INTEGRITY TESTS
10. Dr. Andras Merton (Mađarska): UTICAJ PRAVA EUROPSKE UNIJE NA REGULACIJU POŠTANSKIH USLUGA U MAĐARSKOJ
Panel 2 12.00 – 13.30
Moderator:
Dr Ljubinko Mitrović
1. Prof. dr Dragan Jovašević (Srbija): KRIVIČNO DELO PRIMANJA MITA – MEĐUNARODNI STANDARDI I PRAVO SRBIJE
2. Prof. dr Velimir Rakočević, Mr Aleksandra Jovanović (Crna Gora): KRIVIČNO PRAVNA ODGOVORNOST ZA FINANSIRANJE TERORIZMA U CRNOGORSKOM ZAKONODAVSTVU I STANDARDI EVROPSKE UNIJE
3. Akademik prof. dr Miodrag Simović, Prof. dr Mira Spremo (BiH): ZLOUPOTREBA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI I KRIVIČNOPRAVNA REAKCIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
4. Doc. dr Vanda Božić (Hrvatska): KAZNENOPRAVNI I KRIMINOLOŠKI ASPEKTI SUZBIJANJA TRGOVANJA LJUDIMA – EUROPSKI STANDARDI
5. Doc. dr Nikolina Grbić Pavlović (BiH): NASILJE U PORODICI U DOBA PANDEMIJE – PRIKAZ REZULTATA ISTRAŽIVANJA
6. Prof. dr Vladimir Simović, Doc. dr Adnan Pirić (BiH): UZROCI I POSLJEDICE MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE U SREDNJOJ BOSNI
7. Prof. dr Sadmir Karović, Prof. dr Marina Simović (BiH): PRIKRIVENI ISTRAŽITELJ U KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE – PRAVNA PRIRODA, OTKRIVAČKI I DOKAZNI ASPEKT
8. Dr Gojko Pavlović, Doc. dr Goran Maričić (BiH): PORESKA KRIVIČNA DJELA U DOMAĆEM I UPOREDNOM PRAVU
9. Mr Dragana Kosić, Mr Stevo Škrbić (BiH): UTICAJ GOBALIZACIJE NA RAZVOJ BANKARSKOG PRAVA U REPUBLICI SRPSKOJ
10. Branko Petrović (BiH): PRIMJENA GDPR NA POSLOVNE MODELE KOMPANIJA IZVAN EU, SA AKCENTOM NA KOMPANIJE IZ BIH I SRBIJE