Promocija zbornika radova “Ustav Republike Srpske – 26. godina kasnije”

Predstavnici Istraživačkog centra Banja Luka učestvovali su na promociji Zbornika radova na temu “Ustav Republike Srpske – 26. godina kasnije” i obilježavanju I. godišnjice rada i djelovanja Centra za lobiranje Banja Luka (http://centarzalobiranje.com).

  

U Zbornika radova “Ustav Republike Srpske – 26. godina kasnije” su štampani odabrani radovi sa istoimene Naučno-stručne konferencije održane prošle godine u organizaciji Centra za lobiranje, a izdavač Zbornika je Istraživački centar Banja luka.